Måndagen den 15 maj 2023

2023-05-19 12:21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Finansdepartementet, Avdelningen för offentlig förvaltning
DiarieNr: 23RS5138-2
Rubrik: Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Finansdepartementet, Enheten för digital infrastruktur och säkerhet
DiarieNr: 23RS5138-1
Rubrik: Följebrev Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet, svar 2023-08-21

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 22RUN148-8
Rubrik: Begäran om komplettering av återrapporteringen - utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. 2022, svar senast 2023-05-25

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Region Mitt
DiarieNr: 23RUN293-6
Rubrik: Remissvar Föreskrifter om hastighetsförändring för väg 86 i Västernorrlands län

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Region Mitt
DiarieNr: 23RUN293-5
Rubrik: Följebrev Bekräftelse på mottaget remissvar, föreskrifter om hastighetsförändring för väg 86 i Västernorrlands län

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN2278-1
Rubrik: Översyn av rutiner för alternativ drift för förskrivning av läkemedel och hjälpmedel

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN
DiarieNr: 23RUN383-2
Rubrik:
Utlysning av medel för alkoholforskning 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN
DiarieNr: 23RUN383-1
Rubrik: Följebrev, Utlysning av medel för alkoholforskning 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4515-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2859-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2859-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part:[Skyddat]
DiarieNr: 23HSN829-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1444-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2257-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningen BB Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2258-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2259-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2260-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2261-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2261-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2261-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Sollefteå hälsocentral

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Jönköpings län
DiarieNr: 23RS5080-1
Rubrik: Frågor om krisledningsnämnder inom Region Västernorrland


Tillbaka till toppen