Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 15 november 2021

2021-11-15 16:33

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Migrationsverket
DiarieNr: 21RS12701-1
Rubrik: Information om nya LMA-kort från januari 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 21RS12672-1
Rubrik: Bekräftelseanmälan Avropsberättigad ramavtalsupphandling Kommunikationstjänster inom tele och datakom

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Högspecialiserad vård
DiarieNr: 21RS12669-1
Rubrik: Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård - Osteogenesis imperfecta, Svårbehandlade ätstörningar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken AB
DiarieNr: 21RS10389-49
Rubrik: Meddelande om att leasingskontrakt 30151686 för NCL086 löper ut 2022-01-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken AB
DiarieNr: 21RS10389-50
Rubrik: Meddelande om att leasingskontrakt 30171704 för LLE822 löper ut 2022-01-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skandinaviska Enskilda Banken AB
DiarieNr: 21RS10389-51
Rubrik: Meddelande om att leasingskontrakt 30171703 för YYG980 löper ut 2022-01-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen
DiarieNr: 17RS11031-3
Rubrik: Delegationsbeslut slutbesked uppföra skyltar Kråkan 2, beslutsnummer SAM-2021-203

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3910-1
Rubrik: Öppen remiss Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om screening för livmoderhalscancer - svar senast 2022-01-10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS12280-2
Rubrik: Påminnelse om enkäten om styrningen av arbetet med vårdhygien