Måndagen den 18 juli 2022

2022-07-19 09:22

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2658-1
Rubrik: Bestridande av faktura 512100720812, Tandakuten

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Bygglovsavdelningen
DiarieNr: 22RS8366-1
Rubrik: Bygglovsbeslut för kännedom, Uppsättande av fasadskylt, SJUKHUSET 3

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN373-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN373-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2652-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Gilleberget

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2651-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2651-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2651-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall


Tillbaka till toppen