Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 19 april

2021-04-26 09:10

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Felicia Närvä
DiarieNr: 21HSN1457-1
Rubrik: Bestridande av faktura 5403304650, Folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS4942-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS4940-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-18
Rubrik: Återrapport Redovisning mot bemyndigande och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder (31/3 2021)

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 21NHU63-17
Rubrik: Följebrev återrapportering Bemyndiganderedovisning och förändring prognos regionala tillväxtåtgärder

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1451-2
Rubrik: Missiv Remiss betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, remissvar senast 2021-09-30

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1451-3
Rubrik: Remiss betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21HSN1451-1
Rubrik: Följebrev Remiss betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6