Måndagen den 19 september

2022-09-20 09:55

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS10536-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90351519

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS10536-2
Rubrik: Bestridande av faktura 90351620

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS2491-5
Rubrik: Omprövningsbeslut AG261 Arbetsgivaravgifter/avdragen skatt, redovisningsperiod juli och augusti 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner SKR
DiarieNr: 22NHU548-1
Rubrik: Enkät om folkhälsa

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3328-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3328-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenarkivet Sundsvall/Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3328-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenarkivet Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3328-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Primärvårdsrehab

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3328-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Matfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2957-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN794-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutkliniken och kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3145-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN2539-5
Rubrik: Inbjudan remisskonferens God tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 2022-10-24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN2539-4
Rubrik: Följebrev Inbjudan remisskonferens God tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 2022-10-24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 22RS10522-2
Rubrik: Inbjudan Insatser i Kallt väder-kurs 2022-11-29--2022-12-01, Lycksele

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 22RS10522-3
Rubrik: Inbjudan Insatser i Kallt väder-kurs, maritim inriktning 2022-11-22-- 2022-11-24, Marstrand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3254-2
Rubrik: Påminnelse Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Bjästa

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3256-2
Rubrik: Påminnelse Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Själevad

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3232-2
Rubrik: Påminnelse Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Bredbyn

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3231-2
Rubrik: Påminnelse Enkät tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Ankaret Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3245-2
Rubrik: Påminnelse Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Centrum Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN3255-2
Rubrik: Påminnelse om Enkät om tillgången till hälso- och sjukvård för vuxna i LSS-boende, HC Liden

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Naturvårdsverket
DiarieNr: 22NHU311-3
Rubrik: Följebrev Beslut om bidrag för organisering av vandringsleder


Tillbaka till toppen