Måndagen den 2 maj 2022

2022-05-03 16:42

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Moälvens Kanotklubb
DiarieNr: 22NHU251-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre, projektet Paddlingsglädje på Moälven

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 21NHU202-44
Rubrik: Svar på remiss, Regional Kulturplan 2023-2026

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1009-8
Rubrik: Beslut vid lex Maria anmälan, ambulansen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5121-3
Rubrik: Svar på enkät, Uppgiftsinsamling avseende aggregerade data från regionens patientadministrativa system, diagnosen artros på vårdcentral

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5121-2
Rubrik: Bekräftelse på svar på enkät, Aggregerade data från det patientadministrativa systemet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Region Nord
DiarieNr: 22RS5300-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K456024-22 Inbrott och stöld Närvården Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1643-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018672

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1644-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018668

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1645-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018670

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS5315-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11302894

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN569-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Kvissleby

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1383-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1725-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN509-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1636-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Södra Sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1636-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1637-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS1253-12
Rubrik: Protokoll tilläggsöverenskommelsen mellan-staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Tillgänglighetsdelegationen
DiarieNr: 22RS1253-11
Rubrik: Följebrev Tilläggsöverenskommelse klar 2022-04-25

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: PRO Härnösand
DiarieNr: 22NHU246-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre, projektet Vi i PRO


Tillbaka till toppen