Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 2 november 2020

2020-11-03 09:57

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-1
Rubrik: Följebrev Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN338-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2953-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3179-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Matfors

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-2
Rubrik: Missiv Remiss uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning, synpunkter senast 2020-04-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-5
Rubrik: Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogram för havsmiljön

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-4
Rubrik: Remiss Marin strategi för Nordsjön och Östersjön - Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt miljökonsekvensutredning

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Havs- och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 20NHU638-3
Rubrik: Sändlista, Remiss uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning