Måndagen den 20 februari 2023

2023-02-21 09:19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 23RS86-1
Rubrik: Protokoll §§ 17-43 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2023-02-10

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Nya Ostkustbanan
DiarieNr: 23RUN17-2
Rubrik: Protokoll §§ 1-19 Styrelsesammanträde Nya Ostkustbanan 2015 AB 2023-02-10

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 23RUN36-3
Rubrik: Val av ledamot och ersättare till styrgruppen för partnerskap Mittstråket, Protokollsutdrag § 40, Sundsvalls kommun 2023-02-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN837-1
Rubrik: Statsbidrag till regioner och kommuner för 2023 för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ansökan senast 2023-03-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN3282-15
Rubrik: Beslut om att införa godkänt vårdförlopp och vårdprogram för svårläkta sår

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN3282-14
Rubrik: Följebrev Beslut om att införa godkänt vårdförlopp och vårdprogram för svårläkta sår

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2008-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-14
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3657-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgen och handkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN829-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatriken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN830-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Bjästa hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN831-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN831-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: IF Rycket
DiarieNr: 23RUN177-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet - Fri & Aktiv

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN833-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019287


Tillbaka till toppen