Måndagen den 20 juni 2022

2022-06-23 16:45

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS7465-2
Rubrik: Missiv till remiss av PM Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Läkemedelsverket, Enheten för inspektion av industri och sjukvård
DiarieNr: 22RS7465-3
Rubrik: Missiv av PM Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS7465-4
Rubrik: Remiss av PM Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS7465-1
Rubrik: Följebrev till remiss av PM Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7323-4
Rubrik: Korrigering av mailadress för svar på remiss avseende nytt Kunskapsstöd för vård och behandling av provocerad vulvodyni samt indikator

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket, Ärendeberedning Planering Region Mitt
DiarieNr: 22NHU331-2
Rubrik: Remiss; Hemställan och nedläggning av spår, Sundsvalls Central

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket, Ärendeberedning Planering Region Mitt
DiarieNr: 22NHU331-1
Rubrik: Följebrev till remiss Hemställan och nedläggning av spår, Sundsvalls Central

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22NHU330-3
Rubrik: Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22NHU330-2
Rubrik: Missiv till remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22NHU330-1
Rubrik: Följebrev till Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Telia Sverige AB
DiarieNr: 22RS7457-1
Rubrik: Information om uppsägning av Telia Centrex fr.o.m. 2023-01-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN2456-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2104-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, anestesi/IVA, kärlkirurg och röntgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN476-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, kardiologkliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen