Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 21 december 2020

2020-12-28 11:19

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3779-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Röntgen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: MAS samtliga kommuner i Västernorrland
DiarieNr: 20RS12852-1
Rubrik: Följebrev Intygsutfärdarutbildning våren 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 20RS5354-8
Rubrik: Beslut om ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin november 2020

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3781-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017979

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS12837-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031482202

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3538-3
Rubrik: Bekräftelse på inkommen lex Maria anmälan, barn- och ungdomsmedicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3783-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande samt uppgifter om berörda hälso- och sjukvårdspersonal, kvinnokliniken, barnmottagningen och samt IVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3782-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Timrå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3782-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, specialisttandvården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2537-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2794-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Härnösand