Måndagen den 22 maj 2023

2023-05-23 09:34

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Kommunala funktionsrättsrådet
DiarieNr: 23HSN2402-2
Rubrik: Skrivelse angående ombyggnation Skärvsta HC

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Moälvens kanotklubb
DiarieNr: 22RUN251-5
Rubrik: Slutredovisning Projektet Paddlingsglädje på Moälven 65+

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
DiarieNr: 23RUN10-20
Rubrik: Protokoll §§ 27-42 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023-05-22 inklusive bilagor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Konsumentverket KO
DiarieNr: 23HSN2400-1
Rubrik: Information till BVC om smådelscylindern

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 23RS5069-3
Rubrik: Svar på inbjudan att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandling Mobiltelefoner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 23RS5069-4
Rubrik: Bekräftelse på mottaget svar på inbjudan att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandling Mobiltelefoner

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för analys
DiarieNr: 23HSN2391-1
Rubrik: Enkät till regioner om åtgärder som fått rekommendationen icke-göra i de nationella riktlinjerna

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK-sektionen
DiarieNr: 23HSN2388-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon regn ZKK011 i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, ärendenummer 9316515:2 Inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4736-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, sömnapnéavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2387-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2387-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen