Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 22 mars 2021

2021-03-29 15:27

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS3704-1
Rubrik: Socialstyrelsens analysplan 2021 - analyser inom vård- och omsorg

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN1130-1
Rubrik: Socialstyrelsens analysplan 2021 - analyser inom vård- och omsorg

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN802-26
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: The RALPH Partnerskip
DiarieNr: 21NHU111-2
Rubrik: Inbjudan ansökan Erasmus+ project på Ireland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS3691-2
Rubrik: Remiss PM och Rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 kap. 10 § BegrL, synpunkter senast 2021-05-03

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS3690-1
Rubrik: Förändrad ersättning för antikroppstestning efter 2020-03-31

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN641-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1100-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1101-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1101-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1102-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1102-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1102-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1102-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN258-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN218-6
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1103-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
DiarieNr: 21NHU68-2
Rubrik: Protokoll §§ 11-19 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2021-02-18