Måndagen den 25 april 2022

2022-04-26 16:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkuniversitetet
DiarieNr: 22RS4919-1
Rubrik: Fråga om samverkande kring rekryteringsutbildning

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 22NHU235-2
Rubrik: Remiss gällande Härnösands kommuns gång- och cykelprogram

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 22NHU235-3
Rubrik: Remiss gällande Härnösands kommuns gång- och cykelprogram - handlingsplan SAM-2022-1681

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Härnösands kommun
DiarieNr: 22NHU235-1
Rubrik: Missiv Remiss gällande Härnösands kommuns gång- och cykelprogram

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 22NHU26-2
Rubrik: Protokoll §§ 8-16 Samordningsförbundet Kramfors 2022-03-25, inklusive bilagor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN1540-1
Rubrik: Uppgiftsinsamling avseende aggregerade data från regionens patientadministrativa system, diagnosen artros på vårdcentral

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 22RS4857-1
Rubrik: Ansökningsförfrågan angående nationell högspecialiserad vård, ansökningstid t.o.m. 2022-11-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS4856-1
Rubrik: Enkät rörande implementering av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar, området Artros

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4321-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, endodonti Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1171-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1171-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1535-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, allvård akut och kirurgi Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1535-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1535-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1536-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1536-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part:[Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1537-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken/KAVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1537-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Granlo hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1537-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1537-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial akutkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1531-18
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, handkirurgiska kliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen