Måndagen den 25 juli 2022

2022-07-28 13:24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarrätten i Sundsvall
DiarieNr: 21RS15142-20
Rubrik: Protokoll mål nr 2012-2043-22, Föredragning i Sundsvall om överklagande av dom ang mål nr 4947-21 m.fl överprövning av offentlig upphandling Telefoni Operatörstjänste

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN1281-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkliniken, IVA, barnhabiliteringen, ortopeden Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2712-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2712-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2712-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part:[Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2705-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1951-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken och hudkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2489-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2607-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2073-7
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, rehabkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2706-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2706-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2707-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2708-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2709-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen