Måndagen den 27 februari 2023

2023-03-01 11:55

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: RVN
DiarieNr: 23RS2105-1
Rubrik: Pressinbjudan. Ny vårdnivå på sjukhuset i Sundsvall - Intermediärvård IMA

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medborgarskolan Region Mitt
DiarieNr: 23RUN214-2
Rubrik: Ansökan om utvecklingsbidrag för studieförbund 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medborgarskolan Region MITT
DiarieNr: 23RUN214-1
Rubrik: Följebrev Ansökan om utvecklingsbidrag för studieförbund 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Riksteatern Västernorrland
DiarieNr: 22RUN419-11
Rubrik: Rekvisition statligt verksamhetsstöd 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS918-4
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar avseende Obligatoriska frånvaroredovisningen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Läkemedelsverket
DiarieNr: 23HSN964-2
Rubrik: Remiss - Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:40) om on-linetillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter).

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Läkemedelsverket
DiarieNr: 23HSN964-1
Rubrik: Följebrev till remiss - Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:40) om on-linetillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter).

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Scen Sundsvall - en del av Riksteatern
DiarieNr: 22RUN67-6
Rubrik: Slutredovisning för Cirkuslyftet projektår 3

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Scen Sundsvall - en del av Riksteatern
DiarieNr: 22RUN67-7
Rubrik: Följebrev och bilagor till slutredovisning för Cirkuslyftet projektår 3

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN959-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019292

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN960-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019294

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Livio Göteborg
DiarieNr: 23RS2134-1
Rubrik: Information om nytt system med PDF-faktura

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-11
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Ortopedmottagning Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-10
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-9
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Geriatrisk klinik Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-8
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-7
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Medicinkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-17
Rubrik: Påminnelse enkät till Medicinkliniken Örnsköldsvik rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-16
Rubrik: Påminnelse enkät till Ortopedkliniken Sundsvall rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1692-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Själevad hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3344-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-15
Rubrik: Påminnelse enkät till Geriatrisk klinik Örnsköldsvik rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-14
Rubrik: Påminnelse enkät till Ortopedkliniken Örnsköldsvik rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar. Förlängd svarstid till 2023-03-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-13
Rubrik: Påminnelse enkät till Ortopedmottagning Sollefteå rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-11
Rubrik: Påminnelse enkät till Hälsocentralen Centrum rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: AB Sundplast
DiarieNr: 23RS2122-1
Rubrik: Fråga om kommande upphandling gällande bl.a. kanylburkar och större kärl till sjukvården.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN258-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Matfors hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN258-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, rehabkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN482-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN549-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN949-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopeden Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN949-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Nylands hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN949-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN951-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN951-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN952-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN953-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN953-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: CUF Västernorrland
DiarieNr: 23RUN211-1
Rubrik: Ansökan om organisationsbidrag 2024


Tillbaka till toppen