Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 27 september 2021

2021-10-04 08:59

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationella Vårdkompetensrådet
DiarieNr: 21RS10984-2
Rubrik: Inbjudan till nominering av ledamöter till Nationella vårdkompetensrådet, svar senast 2021-10-21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationella vårdkompetensrådet
DiarieNr: 21RS10984-1
Rubrik: Följebrev, Inbjudan till nominering av ledamöter till Nationella vårdkompetensrådet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN3194-6
Rubrik: Nytt utskick; Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN3194-5
Rubrik: Missiv: Nytt utskick Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN3194-4
Rubrik: Följebrev nytt utskick utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun Bygglovsavdelningen
DiarieNr: 21RS10968-1
Rubrik: Meddelande om bygglov för nybyggnad av trädäck Norrhagen 1

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS10963-1
Rubrik: [Skyddat]