Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 3 januari 2022

2022-01-04 10:06

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 22NHU5-1
Rubrik: Anmodan Medfinansiering 2022 Samordningsförbundet Kramfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3434-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3434-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3991-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS14345-2
Rubrik: Påminnelse 1 Enkäten om regioners handlingsplan för patientsäkerhet