Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 31 maj 2021

2021-06-02 08:21

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 21RS6909-2
Rubrik: Föreskrift 22FS 2021, om upphävande av Länsstyrelsen Västernorrlands läns föreskrift om deltagarbegränsningar vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdo

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 21RS6909-1
Rubrik: Beslut om upphävande av länsstyrelsen Västernorrlands föreskrift om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Diarium: Revision
Från/till/part: Region Skåne
DiarieNr: 21REV10-7
Rubrik: Följebrev Välkomna till digital revisionskonferens för regioner 2021-09-03

Diarium: Revision
Från/till/part: Region Skåne
DiarieNr: 21REV10-8
Rubrik: Inbjudan Välkomna till digital revisionskonferens för regioner 2021-09-03

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21NHU326-1
Rubrik: Följebrev Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad
DiarieNr: 21NHU326-4
Rubrik: Bilaga till remiss av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna - Administrativ hantering kostnadsbeskrivning från Folkbildningsrådet

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad
DiarieNr: 21NHU326-3
Rubrik: Bilaga till remiss av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna - Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
DiarieNr: 21NHU326-2
Rubrik: Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna, yttrande senast 2021-07-09