Måndagen den 31 oktober 2022

2022-11-02 08:58

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kubbe Norrflärke Bygdegårdsförening
DiarieNr: 22NHU616-2
Rubrik: Hemställan om att bygga cykelväg Kubbe-Bredbyn förbi Norrflärke skola

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK-sektionen
DiarieNr: 22HSN4009-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon ZKK011 i samband med hastighetsöverträdelse, ambulansen Sundsvall, 8958173:2 - inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2890-4
Rubrik: Svar vid begäran om komplettering vid enskildas klagomål, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4019-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4400-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, endodonti, Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1837-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1172-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3994-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22HSN3993-2
Rubrik: Presentation Webbinarium vaccination mot kikhosta för gravida

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten
DiarieNr: 22HSN3993-1
Rubrik: Begäran om reflektioner från Webbinarium vaccination mot kikhosta för gravida

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3989-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3990-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
DiarieNr: 22NHU281-6
Rubrik: Inbjudan till webbinarieserie om arbete med regionala elektrifierade godstransporter 2022-11-24

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
DiarieNr: 22NHU281-5
Rubrik: Följebrev inbjudan till webbinarieserie om arbete med regionala elektrifierade godstransporter 2022-11-24

 

 

 

 


Tillbaka till toppen