Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 4 oktober 2021

2021-10-07 08:18

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringdsdepartementet
DiarieNr: 21NHU543-2
Rubrik: Regeringsbeslut I 9 Erbjudande till Gotlands kommun och regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram 2022-2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringdsdepartementet
DiarieNr: 21NHU543-1
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut I 9 Erbjudande till Gotlands kommun och regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram 2022-2030

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 21RS11148-1
Rubrik: Inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster- Programvarulösningar.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 21RS11145-1
Rubrik: Fråga om kompetensförsörjning och hemvändar-verksamhet.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för juridik
DiarieNr: 21RS11190-2
Rubrik: Missiv till remiss; förslag till föreskrifter om uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för juridik
DiarieNr: 21RS11190-3
Rubrik: Remissförslag till föreskrifter om uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för juridik
DiarieNr: 21RS11190-4
Rubrik: Beslut att ej genomföra konsekvensutredning, bilaga till remissförslag föreskrifter om uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten, Enheten för juridik
DiarieNr: 21RS11190-1
Rubrik: Följebrev till remiss; förslag till föreskrifter om uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19