Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 5 juli 2021

2021-07-12 08:48

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statens offentliga utredningar Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS7957-2
Rubrik: Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statens offentliga utredningar Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
DiarieNr: 21RS7957-1
Rubrik: Följebrev Tillgänglighetsdelegationens presentation - Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktighet, strategisk och i samverkan SOU 2021:59

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-6
Rubrik: Beslut statlig medfinansiering Arnäsvägen, nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser, Örnsköldsvik - beslut om omfattning och utformning samt preliminärt kostnadsunderlag och belopp steg 1-2

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU374-3
Rubrik: Beslut Preliminära ramar för regional transportinfrastruktur 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU374-2
Rubrik: Följebrev Beslut Preliminära ramar för regional transportinfrastruktur 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-5
Rubrik: Beslut statlig medfinansiering Modovägen, tillgänglighetsanpassad hpl Kilgatan, Örnsköldsvik - beslut om omfattning och utformning samt preliminärt konstadsunderlag och belopp Steg 1-2

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-4
Rubrik: Beslut statlig medfinansiering Arnäsvägen nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser, Örnsköldsviks kommun - beslut om omfattning och utformning samt preliminärt kostnadsunderlag och belopp Steg 1-2

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-3
Rubrik: Beslut statlig medfinansiering till Hållplatsåtgärder Härnösand - beslut om omfattning och utformning samt prelimärt kostnadsunderlag och belopp steg 1-2

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-2
Rubrik: Beslut medfinansiering till GC-väg Nipvallavägen Sollefteå kommun- beslut om omfattning och utformning samt prelminärt kostnadsunderlag och belopp Steg 1-2

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU389-1
Rubrik: Beslut om avslag statlig medfinansiering till Järvedsleden, tillgänglighetsanpassade busshållplatser, Örnsköldsviks kommun