Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 5 oktober 2020

2020-10-06 14:01

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 20NHU19-7
Rubrik: Protokoll §§ 28-32 Samordningsförbundet Kramfors 2020-10-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
DiarieNr: 20RS10415-2
Rubrik: Pressmeddelande Föreläsning om framgångsrika organisationer 2020-11-02

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, SFA
DiarieNr: 20RS10415-1
Rubrik: Följebrev Pressmeddelande Föreläsning om framgångsrika organisationer

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet Kramfors
DiarieNr: 20REV5-7
Rubrik: Protokoll §§ 28-32 Samordningsförbundet Kramfors 2020-10-01

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN478-7
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande över förslag till beslut, Kirurgkliniken Sundsvall och Akutmottagningen Örnsköldsvik samt Nylands Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1569-9
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om kompletterande handlingar, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3069-8
Rubrik: Beslut vid lex Maria anmälan, anestesikliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN689-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Granlo

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1812-13
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1531-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2749-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2794-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2676-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik