Måndagen den 5 september 2022

2022-09-13 14:00

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten Bottenhavet
DiarieNr: 20NHU638-8
Rubrik: Förvaltningsplan för vatten 2022–2027 Bottenhavets vattendistrikt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten Bottenhavet
DiarieNr: 20NHU638-7
Rubrik: Beslut om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022–2027

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården
DiarieNr: 22RS9569-2
Rubrik: Information om förlängd ansökningsperiod för 7 vårdområden – Nationell högspecialiserad vård, ansökningsperiod t.o.m. 2023-03-15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Livsmedelsverket
DiarieNr: 22RS9939-2
Rubrik: Information Snart dags för Internationella matsvinndagen! 2022-09-29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Livsmedelsverket
DiarieNr: 22RS9939-1
Rubrik: Information om Internationella matsvinndagen 2022-09-29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22NHU456-2
Rubrik: Frågor med anledning av regional miljömålsuppföljning i Västernorrland 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 22NHU456-1
Rubrik: Följebrev, Frågor med anledning av regional miljömålsuppföljning i Västernorrland 2022, svar senast 2022-11-01

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU453-2
Rubrik: Regeringsbeslut N2022/01481 (delvis), Medlemskap i European Regional Policy Research Consortium

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22NHU453-1
Rubrik: Följebrev regeringsbeslut N2022/01481 (delvis) Medlemskap i European Regional Policy Research Consortium

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS9926-2
Rubrik: Inbjudan till medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS9926-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till nätverk för att utveckla medborgarbudget


Tillbaka till toppen