Måndagen den 6 mars 2023

2023-03-07 08:28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 23RS2416-1
Rubrik: Inbjudan till Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 2023-05-10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Byggenheten
DiarieNr: 23RS2404-1
Rubrik: Remiss för yttrande i ärende nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten Örnsköldsvik 4:7, svar senast 2023-03-16.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Föreningsarkivet Västernorrland
DiarieNr: 22RUN356-10
Rubrik: Rekvisition för fördelning av statsbidrag 2023.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Mittuniversitetet
DiarieNr: 23RS2397-2
Rubrik: Information om Create your future - intresse för ett nytt projekt? Marknadsföring av arbetsmarknaden

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-19
Rubrik: Påminnelse enkät rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Ortopedmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-17
Rubrik: Påminnelse Enkät rörande implementering av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Geriatrisk klinik Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-16
Rubrik: Påminnelse Enkät rörande implementering av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Geriatrisk klinik Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-15
Rubrik: Påminnelse Enkät rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-14
Rubrik: Påminnelse enkät rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN610-13
Rubrik: Påminnelse enkät rörande implemteringen av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Medicinkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN169-18
Rubrik: Påminnelse Enkät rörande implementeringar av de nationella riktlinjerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar - Hälsocentralen Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2567-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopeden och röntgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1086-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, fotvården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2814-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatriska rehab Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2814-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial medicinkliniken Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN588-6
Rubrik: Beslut vid enskildas klagomål, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1083-2
Rubrik: Yttrande vid begäran om handlingar vid utredning av hälso- och sjukvårdspersonal, medicinkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1083-1
Rubrik: Begäran om handlingar vid utredning av hälso- och sjukvårdspersonal, medicinkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 23HSN679-4
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande i ärende 2023/008635 inspektion avdelning 14 Sundsvall 2023-02-17


Tillbaka till toppen