Måndagen den 7 november 2022

2022-11-08 13:49

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS12463-1
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar, Styren i kommuner, landsting och regioner mandatperioden 2022-2026

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4101-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018995

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4103-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018994

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Uppsala universitet
DiarieNr: 22HSN4100-1
Rubrik: Enkät: Kvalitetssystem i vården - ett utvecklingsarbete från Uppsala Universitet


Tillbaka till toppen