Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Måndagen den 8 februari 2021

2021-02-16 10:15

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN609-9
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3685-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Höga kusten

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1422-1
Rubrik: Spärr av uppgifter i patientjournal

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1427-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031668107

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1428-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90317035

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1428-2
Rubrik: Bestridande av faktura 90317169

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN491-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018035

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN492-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018042

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN493-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018043

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN494-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018046

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN495-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018048

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN496-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018050

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN497-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018051

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN498-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018058

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN499-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018059

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN500-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018063

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Patientföreningen FH Sverige
DiarieNr: 20HSN2118-6
Rubrik: Följebrev till sammanställning av svar på frågor på Socialstyrelsens Hjärtriktlinjer och FH-rapporten.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 21RS311-2
Rubrik: Påminnelse Inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad - Rakel som produkt och tjänst

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS1417-1
Rubrik: Insamling av uppgifter egenkostnader för förskrivna hjälpmedel

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Lunds universitet, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
DiarieNr: 21NHU93-1
Rubrik: Enkät om avgiftsfri kollektivtrafik