Måndagen den 9 maj 2022

2022-05-10 09:34

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS5747-3
Rubrik: Sändlista - Remiss, Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS5747-2
Rubrik: Remiss, Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), svar senast 15 september 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Regeringskansliet
DiarieNr: 22RS5747-1
Rubrik: Följebrev - Remiss, Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS2589-8
Rubrik: Påminnelse om ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1759-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018681

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: PRO Distrikt Ångermanland
DiarieNr: 22NHU263-1
Rubrik: Ansökan stöd till Intresseorganisationer 2023, PRO Distrikt Ångermanland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1536-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handrehabilitering Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4251-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3843-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologkliniken och medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1753-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, specialisttandvården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1753-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN344-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1678-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatri mottagning Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN609-12
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen