Onsdagen den 1 mars 2023

2023-03-06 14:14

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Scenkonst Västernorrland AB
DiarieNr: 22RUN410-10
Rubrik: Rekvisition av statsbidrag 2023, Scenkonst Västernorrland AB, dansutveckling

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS1054-4
Rubrik: Svar enkät om kompetensförsörjning av barnmorskor

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS1054-3
Rubrik: Följebrev Svar enkät om kompetensförsörjning barnmorskor

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Intresseföreningen Norrtåg Ekonomiska förening
DiarieNr: 23RUN35-2
Rubrik: Kallelse till årsmöte Järnvägsforum Norr/Intresseföreningen Norrtåg 2023-03-30

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1015-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019347

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1016-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019341

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1017-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019340

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1019-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019337

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1020-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019336

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1022-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019334

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1023-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019333

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Cirkus Elvira
DiarieNr: 23RUN104-3
Rubrik: Rekvisition av stöd till projektet Sommarskoj 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1423-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1423-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ångermanlands Golfförbund
DiarieNr: 23RUN222-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet, projekt Juniorsatsningen

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medelpads Dövas Förening
DiarieNr: 23RUN221-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet, projekt Mat & Eld

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Moälvens kanotklubb
DiarieNr: 23RUN220-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet, projekt Paddlingsvänner på Moälven

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Helgums Hembygdsförening
DiarieNr: 23RUN219-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet, projekt Vandringar i natur- och kulturlandskapet


Tillbaka till toppen