Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 10 november 2021

2021-11-12 09:37

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-52
Rubrik: Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 21RS12513-2
Rubrik: Inkallande av ny ersättare i Regionfullmäktige, avgående ledamot M.N (V)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Förbundet Sane
DiarieNr: 21HSN3834-2
Rubrik: Bilaga 1 Viktig information om sjukdomen PANS/PANDAS

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Förbundet Sane
DiarieNr: 21HSN3834-3
Rubrik: Bilaga 2 Viktig information om sjukdomen PANS/PANDAS - Suicidalitet och självskadebeteende

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Förbundet Sane
DiarieNr: 21HSN3834-4
Rubrik: Bilaga 3 Viktig information om sjukdomen PANS/PANDAS - Covid-19 och PANS

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Förbundet Sane
DiarieNr: 21HSN3834-1
Rubrik: Viktig information om sjukdomen PANS/PANDAS

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 21RS12503-1
Rubrik: Samråd gällande detaljplan för Tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken, samt upphävande för del av detaljplan, del av Högom 3:17 och 3:190

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 21HSN3833-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K1343825-21, skadegörelse Psykiatrisk jourmottagning, Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS12512-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K1335736-21, stöld av 2 extraljus samt registreringsskylt från RVNs bil, sjukhusparkeringen Sollefteå