Onsdagen den 11 maj 2022

2022-05-12 11:58

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Stiftelsen Nämforsen
DiarieNr: 22NHU270-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsbidrag, Stöd till civilsamhället

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statskontoret
DiarieNr: 22NHU268-1
Rubrik: Följebrev Analys av arbete med mänskliga rättigheter

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Statskontoret
DiarieNr: 22NHU268-2
Rubrik: Regeringsbeslut Uppdrag att följa upp och analysera vissa insatser inom området mänskliga rättigheter

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Kulturdepartementet
DiarieNr: 22NHU268-3
Rubrik: Bilaga Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5899-1
Rubrik: Enkät: Uppföljning av arbetet med de nationella minoriteterna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 22RS5886-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K499415-22 Inbrottsstöld Närvården, Södra vägen Härnösand


Tillbaka till toppen