Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 12 januari 2022

2022-01-14 10:33

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Halland
DiarieNr: 22RS424-2
Rubrik: Svar på kartläggning av friskvårdsbidrag i Sveriges regioner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS430-1
Rubrik: Inbjudan till Trygghetsdag 2022 - Så arbetar vi mot narkotika

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS418-1
Rubrik: Bestridande av faktura 6007099101

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1687-8
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande över förslag till beslut medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4504-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, patologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN93-5
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, medicin och kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN144-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN144-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neonatalkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS421-1
Rubrik: Information om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 22RS408-1
Rubrik: Enkät om hot, hat och våld mot förtroendevalda

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Umeå Universitet
DiarieNr: 22RS403-2
Rubrik: Redovisning av ALF-ersättning 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Umeå Universitet
DiarieNr: 22RS403-1
Rubrik: Följebrev Redovisning av ALF-ersättning 2021