Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 14 april 2021

2021-04-16 08:20

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS9568-7
Rubrik: Kommunicering om tidpunkt för dialog nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21RS4676-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K388668-21, stöld konferensrum Sundsvalls sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Nord
DiarieNr: 21HSN1389-2
Rubrik: Underrättelse om beslut angående polisanmälan 5000-K387341-21 skadegörelse Psykiatriska jourmottagningen Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: SCB, Statistiska Centralbyrån
DiarieNr: 21NHU205-1
Rubrik: Enkät Innovation i offentliga sektor 2019-2020

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2864-10
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1652-17
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN171-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1030-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2783-8
Rubrik: [Skyddat]