Onsdagen den 14 september 2022

2022-09-15 07:45

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22NHU498-1
Rubrik: Inbjudan: Trafikverkets ITS-konferens 2022-11-09

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands tingsrätt
DiarieNr: 22RS10434-1
Rubrik: Val av juryledamöter i tryckfrihetsmål 2023-01-01--2026-12-31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS10423-2
Rubrik: Information om höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till regionerna och för läkemedel fr.o.m. 2023-01-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS10423-1
Rubrik: Följebrev Information om höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till regionerna och för läkemedel fr.o.m. 2023-01-01

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Scenkonst Västernorrland
DiarieNr: 22NHU494-1
Rubrik: Ansökan konstprojekt, projekt Livskraft - kultur för äldre

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 22RS9898-3
Rubrik: Påminnelse om svar på inbjudan avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster - Licenser och licenstjänster


Tillbaka till toppen