Onsdagen den 15 juni 2022

2022-06-21 08:25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska Celiakiförbundet
DiarieNr: 22RS7361-2
Rubrik: Ansökningsformulär Celiakifonden 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska Celiakiförbundet
DiarieNr: 22RS7361-1
Rubrik: Utlysning av forskningsmedel för Celiakiforskning, sista ansökningsdag 2022-08-21

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Gävleborg
DiarieNr: 22NHU325-2
Rubrik: Remissbrev Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023–2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Gävleborg
DiarieNr: 22NHU325-3
Rubrik: Remiss Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023–2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Gävleborg
DiarieNr: 22NHU325-4
Rubrik: Svarsmall remiss Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023–2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Gävleborg
DiarieNr: 22NHU325-1
Rubrik: Följebrev Remiss Regional strategi för turism och besöksnäring Gävleborg 2023–2030

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN910-11
Rubrik: Delredovisning överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, redovisning senast 2022-09-30

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 22HSN910-10
Rubrik: Följebrev Delredovisning överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU324-2
Rubrik: Regeringsbeslut Entledigande och förordnande i Strukturfondspartnerskapet, ordförande för regional- och socialfondsprogrammen i programområdet Mellersta Norrland 2021-2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Näringsdepartementet, Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling RTL
DiarieNr: 22NHU324-1
Rubrik: Följebrev Entledigande och förordnande i Strukturfondspartnerskapet för regional- och socialfondsprogrammen i programområdet Mellersta Norrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7323-1
Rubrik: Följebrev Remiss avseende nytt Kunskapsstöd för vård och behandling av provocerad vulvodyni samt indikator, remissvar senast 2022-09-16

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 22RS7323-2
Rubrik: Missiv Remiss Vård och behandling av provocerad vulvodyni - Nationella rekommendationer och indikatorer till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS7323-3
Rubrik: Remiss Vård och behandling av provocerad vulvodyni - Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal


Tillbaka till toppen