Onsdagen den 16 november 2022

2022-11-18 10:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Mittuniversitet
DiarieNr: 22RS12917-1
Rubrik: Inbjudan Branschråd Samhällsvetarprogrammet Mittuniversitetet Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4260-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018998

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4261-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019002

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22RS12867-1
Rubrik: Bestridande av faktura 60073106

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: ISS Facility Services AB
DiarieNr: 22RS12868-1
Rubrik: Bestridande av faktura 60112252

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN2062-15
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3263-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4256-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial Domsjö Hälsocentral

 

 

 

 


Tillbaka till toppen