Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 17 november 2021

2021-11-18 09:28

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Statens medicinsk-etiska råd SMER
DiarieNr: 21HSN3963-1
Rubrik: Inbjudan - Etikdagen 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Studieförbundet Bilda Mitt
DiarieNr: 21NHU617-1
Rubrik: Ansökan utvecklingsbidrag för studieförbund projektet Vikten av existentiell hälsa i en oviss samtid.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Studieförbundet Bilda Mitt
DiarieNr: 21NHU618-1
Rubrik: Ansökan utvecklingsbidrag för studieförbund projektet Kultur och hälsa på samma arena.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regionalt Cancercentrum Norr
DiarieNr: 21RS12830-1
Rubrik: Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp inom cancervården remissrunda fr.o.m 2022-02-15

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Kulturdepartementet
DiarieNr: 21NHU616-2
Rubrik: Remiss Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Kulturdepartementet
DiarieNr: 21NHU616-1
Rubrik: Följebrev Remiss Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)