Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 2 juni 2021

2021-06-07 08:29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Plikt- och prövningsverket
DiarieNr: 21RS7047-1
Rubrik: Plikt- och prövningsverket bjuder in till kurs gällande bemanning av krigsorganisation och krigsplacering i civila organisationer

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1994-4
Rubrik: Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, del 2

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1994-3
Rubrik: Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, del 1

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1994-2
Rubrik: Remissmissiv Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, yttrande senast 2021-10-03

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21HSN1994-1
Rubrik: Följebrev Remiss: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS7010-2
Rubrik: Remissmissiv Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, yttrande senast 2021-10-03

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS7010-3
Rubrik: Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, del 1

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS7010-4
Rubrik: Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, del 2

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS7010-1
Rubrik: Följebrev Remiss: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34