Onsdagen den 2 november 2022

2022-11-04 11:28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Stockholm & Sametinget
DiarieNr: 22RS11756-3
Rubrik: Påminnelse om enkätsvar arbete med nationella minoriteters rättigheter under 2022 - svar senast 2022-11-18

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU619-2
Rubrik: Tabell för uppföljning av insatser i RSP, bilaga till årlig uppföljning av arbetet med regionalt serviceprogram för 2022-2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU619-3
Rubrik: Frågor för uppföljning av RSP 2022-2030, bilaga till årlig uppföljning av arbetet med regionalt serviceprogram för 2022-2030

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU619-1
Rubrik: Årlig uppföljning av arbetet med regionalt serviceprogram för 2022-2030, svar senast 2023-01-31


Tillbaka till toppen