Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 21 april 2021

2021-04-26 09:29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 19NHU724-8
Rubrik: Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 562 delen Nolby-Sundsvalls resecentrum, samt indragning av väg och förändring av väghållningsansvar, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1786-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1154-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3090-11
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3156-7
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1481-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Revision
Från/till/part: Svergies kommuner och regioner
DiarieNr: 21REV10-6
Rubrik: Nyhetsbrev kommunal revision april 2021 - Inbjudan God revisionssed i kommunal verksamhet - för nya revisorer 2021-05-21