Onsdagen den 21 september 2022

2022-09-22 09:06

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22HSN3393-4
Rubrik: Enkät från Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S 2020:10)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22HSN3393-2
Rubrik: Inbjudan till dialogmöte 2022-09-29 med utredning om e-recept och patientöversikter inom EES samt utskick av enkät

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22HSN3393-3
Rubrik: Bilaga Inbjudan till dialogmöte2022-09-29 och enkät från Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S 2020:10)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 22HSN3393-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till dialogmöte 2022-09-29 och enkät från Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S 2020:10)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 22RS9898-4
Rubrik: Påminnelse om inbjudan lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster - Licenser och licenstjänster

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska centralbyrån - SCB
DiarieNr: 22RS9247-2
Rubrik: Påminnelse Arbetskraftsbarometern 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3384-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, handkirurgi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3383-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN319-9
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland
DiarieNr: 22NHU324-4
Rubrik: Inbjudan att nominera ledamot till strukturfondspartnerskap för Mellersta Norrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU587-16
Rubrik: Följebrev Beslut om rättelse bidrag till regional kulturverksamhet 2022: Region Västernorrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU587-17
Rubrik: Beslut om rättelse bidrag till regional kulturverksamhet 2022: Region Västernorrland


Tillbaka till toppen