Onsdagen den 22 februari 2023

2023-02-28 07:56

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Psoriasisförbundet Västernorrlands län
DiarieNr: 23HSN890-1
Rubrik: Skrivelse, Krav på prioritering att lösa hudläkarbristen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Bio-Rad
DiarieNr: 23HSN878-1
Rubrik: Viktig information Uppdatering om Bio-Rads fraktavgifter

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN880-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, rehabkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN884-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN609-14
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1859-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH kliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2521-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3196-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3196-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN880-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1859-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kramfors hälsocentral

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS13589-4
Rubrik: Inbjudan till workshop med anledning av regeringsuppdrag att utreda möjligheten att införa NAT-testning av blodgivare, svar senast 2023-03-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS13589-3
Rubrik: Följebrev inbjudan till workshop med anledning av regeringsuppdrag att utreda möjligheten att införa NAT-testning av blodgivare

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4524-4
Rubrik: Inbjudan till workshop med anledning av regeringsuppdrag att utreda möjligheten att införa NAT-testning av blodgivare, svar senast 2023-03-13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN4524-3
Rubrik: Följebrev inbjudan till workshop med anledning av regeringsuppdrag att utreda möjligheten att införa NAT-testning av blodgivare


Tillbaka till toppen