Onsdagen den 22 juni 2022

2022-06-23 17:10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Nationella riktlinjer

DiarieNr: 22RS3622-3
Rubrik: Kunskapsstödet efter remissen Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer klar att använda

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ånge Energi AB
DiarieNr: 22RS4761-2
Rubrik: Meddelande om avbruten höjning fjärrvärmepris

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadsnämnden
DiarieNr: 22RS4129-2
Rubrik: Meddelande om bygglov, uppsättande av plank vid uteplats, fastighet Nolby 5:9, Sökande BoKlok Housing AB

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2363-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Folktandvården Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2331-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2356-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken och röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2355-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1051-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2353-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2353-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2351-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2081-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kungliga biblioteket
DiarieNr: 21NHU404-4
Rubrik: Återkoppling på remissförslag för ny Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023–2026


Tillbaka till toppen