Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 23 december 2020

2020-12-28 15:13

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN2535-11
Rubrik: Beslut vid lex Maria anmälan, Psykiatrin Sundsvall, Medicin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3029-5
Rubrik: Påminnelse beställning av utredningsmaterial, Kirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3812-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial. Akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3812-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU736-2
Rubrik: Missiv Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation - svar senast 2021-02-16

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 20NHU736-3
Rubrik: Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen
DiarieNr: 20NHU736-1
Rubrik: Följebrev Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation