Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 24 mars 2021

2021-03-29 15:43

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska Downföreningen
DiarieNr: 21RS3866-2
Rubrik: Högriskgruppen för vuxna med Downs syndrom behöver prioriteras först i fas 2

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Svenska Downföreningen
DiarieNr: 21RS3866-1
Rubrik: Följebrev Skrivelse från FUB och Svenska Downföreningen angående vaccinprioritering av vuxna med Downs syndrom

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet Förbundsdirektionen
DiarieNr: 21RS3849-1
Rubrik: Protokoll §§ 1-28 Norra sjukvårdsregionförbundet Förbundsdirektionen 2021-03-17

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS3820-3
Rubrik: Bilaga Konsekvensbeskrivning för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS3820-2
Rubrik: Beslut att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom respektive generisk modell för rehabilitering

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS3820-1
Rubrik: Följebrev Nytt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp samt generisk modell för rehabilitering godkänt för införande (1/3)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN853-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2945-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1180-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3561-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1652-16
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1725-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN544-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN1645-10
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN1645-9
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1155-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1155-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1033-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1033-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1164-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU171-3
Rubrik: Inbjudan till sakråd om Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU171-2
Rubrik: Sändlista Inbjudan till sakråd om Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2023