Onsdagen den 26 april 2023

2023-05-02 08:14

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Gävleborg Lednings- och verksamhetsstöd
DiarieNr: 23RS4421-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90362246

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 23RS4412-2
Rubrik: 310 val, fakta om 2022 års kommun- och regionval

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Västra Götalandsregionen
DiarieNr: 23RS4410-1
Rubrik: Enkät: Hur bör arbetsgivare göra för att lyckas med det förebyggande/främjande arbetsmiljöarbetet i praktiken

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1979-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019488

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1996-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019519

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1993-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019511

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Migrationsverket
DiarieNr: 23RS4393-1
Rubrik:Ukrainare kan bli kvar länge i Sverige enligt ny prognos

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4420-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1986-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kramfors hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1985-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken och röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 17HSN219-19
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1984-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kärlkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1984-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, anestesi- och intensivvård Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1983-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1983-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1982-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1982-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, onkologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1982-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN1981-1
Rubrik: Viktig information om egenberedskap av receptbelagda läkemedel.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN1727-4
Rubrik: Påminnelse 2, Enkät om nationell screening för bukaortaaneurysm

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Västra Götalandsregionen
DiarieNr: 23RS4389-1
Rubrik: Förfrågan utifrån förstudie spårbarhet av Medicintekniska produkter.


Tillbaka till toppen