Onsdagen den 27 april 2022

2022-04-28 16:38

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN910-5
Rubrik: Tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN910-6
Rubrik: Följebrev Tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS1253-8
Rubrik: Tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS1253-7
Rubrik: Följebrev Tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
DiarieNr: 22RS898-8
Rubrik: Kallelse till förbundsfullmäktige om Årsredovisning 2021, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 2022-04-28

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för statistik och jämförelser
DiarieNr: 22RS5117-1
Rubrik: Förslag att rapportera in fler uppgifter till medicinska födelseregistret

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
DiarieNr: 22RS5104-1
Rubrik: Information om förordningen Single Digital Gateway (SDG) digital ingång till Europa

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1573-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen och ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN668-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, medicinkliniken Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen