Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 28 oktober 2020

2020-11-02 08:11

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 20RS11124-2
Rubrik: Inbjudan till Mötesplats beredskap, webbinarium 2020-12-10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 20RS11124-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till Mötesplats beredskap, webbinarium 2020-12-10

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS10880-6
Rubrik: Remiss, Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS10880-4
Rubrik: Konsekvensutredning - Remiss, Förslag föreskrifter - behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och i allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av sm

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS10880-5
Rubrik: Remiss - Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19, svar senast 2020-11-13

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 20RS10880-2
Rubrik: Följebrev, Remiss, Förslag föreskrifter - behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och i allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
DiarieNr: 20RS11118-2
Rubrik: Information om uppdaterad definition av samhällsviktig verksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Samhällsviktig Verksamhet
DiarieNr: 20RS11118-1
Rubrik: Följebrev, Information om uppdaterad definition av samhällsviktig verksamhet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1122-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, smärtkliniken, smärtrehab Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3104-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ögonkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: RVN
DiarieNr: 20RS3708-17
Rubrik: Pressinbjudan: Covid-19 i Västernorrland, 2020-10-29