Onsdagen den 3 maj 2023

2023-05-09 07:50

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Höga Kusten Pride Härnösand
DiarieNr: 23RUN365-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad tillgänglighet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2093-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019501

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 23RS4712-1
Rubrik: Inbjudan till Budgetdagen 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Byggenheten
DiarieNr: 23RS4703-1
Rubrik: Underrättelse om bygglov för reklamskylt på närliggande fastighet Örnsköldsvik 4:2

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2080-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019544

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2081-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019543

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kramfors kommun, Kommunfullmäktige
DiarieNr: 22RUN153-17
Rubrik: Protokollsutdrag § 28 Kramfors Kommunfullmäktige 2023-04-24, Beslut Filmfond Västernorrland, Kramfors kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Justitiedepartementet
DiarieNr: 23RUN97-5
Rubrik: Yttrande över delbetänkande, Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet, Justitiedepartementet
DiarieNr: 23RUN97-4
Rubrik: Följebrev Yttrande över delbetänkande, Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2262-6
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2654-8
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2091-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Matfors hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2091-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2091-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS4674-2
Rubrik: Information från Omställningsfonden - återföring av 0,15 %-premien


Tillbaka till toppen