Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Onsdagen den 31 mars 2021

2021-04-06 07:45

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 21RS4159-1
Rubrik: Påminnelse att slutföra ansökan om Statsbidrag för 2021 till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-6
Rubrik: Remiss avseende förslag ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-4
Rubrik: Remiss avseende förslag till ändring i SOSFS 2009 30 och SOSFS 2009:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-3
Rubrik: Missiv till remiss avseende förslag till ändring i SOSFS 2009 30 och SOSFS 2009:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-5
Rubrik: Konsekvensutredning-förslag ändring till Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-2
Rubrik: Sändlista till remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Rättsavdelningen
DiarieNr: 21RS4144-1
Rubrik: Följebrev till remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:30 och SOSFS 2009:32