Onsdagen den 4 maj 2022

2022-05-06 11:24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS2589-7
Rubrik: Utlysning av statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård avseende skyndsamma transporter till följd av covid-19, omgång 4

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Vårdfokus
DiarieNr: 22RS5398-2
Rubrik: Svar på enkät från Vårdfokus om ekonomi och budget i hälso- och sjukvården 2022-2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DIGG Myndigheten för digital förvaltning
DiarieNr: 22RS5486-2
Rubrik: Bilaga Inventering av Peppolanslutning för regionens majoritetsägda bolag/stiftelser

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 22RS131-1
Rubrik: Projektplan Digital God och Nära Vård Pilot Indal Liden - Program god och nära vård i Västernorrland, ansökan och beslut

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: God och Nära Vård
DiarieNr: 22RS131-2
Rubrik: Ansökan och bedömning Digital god och nära vård - pilot Indal-Liden

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: God och Nära Vård
DiarieNr: 22RS131-3
Rubrik: Beslutsunderlag Programstyrgruppsmöte 2022-03-01, punkterna 8 och 9

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Bygg- och miljöavdelningen
DiarieNr: 22RS1037-3
Rubrik: Kungörelse och delegationsbeslut om bygglov nybyggnad av hälsocentral, förråd, riva befintliga byggnader - Själevads Prästbord 1:47

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DIGG Myndigheten för digital förvaltning
DiarieNr: 22RS5486-1
Rubrik: Inventering av Peppolanslutning för regionens majoritetsägda bolag/stiftelser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1691-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, specialistmödravården/förlossningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN537-5
Rubrik: Beslut vid lex Maria anmälan, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1690-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1113-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Timrå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN609-11
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen